1994-йил давомида жисмоний ва юридик шахсларга ер ажратиш тўғрисидаги қарорлар

 

1994 йил

1.

№ 08-Қ 14.01.1994 й

Окдарё тумани Янгиобод жамоа хужалиги ер тенглигидаги 1,6 гектар сугориб хайдаладиган майдони, туман марказий шифохонасини тозалаш иншоати учун 0,8 гектар, 0,8 гектар сув билан таъминлаш иншоати учун ер ажратиш тугрисида.

2.

№ 43-Қ 18.03.1994 й

Р.Хамраев жамоа худалиги вакилларининг 1994 йил 7 февралдаги 5-сонли хулосасига асосан консерва заводини электрлаштиришга доимий фойдаланиш 0,78 га, вактинча фойдаланиш учун 6,0 гектар ер майдони ажратиш хакидаги карорини ва туман ер танлаш комиссиясининг 1994 йил 9 февралдаги далолатномасини тасдиклаш тугрисида.

3.

№ 44-Қ 18.03.1994 й

Окдарё туман “Янгикургон” жамоа хужалиги аъзолари вакилларининг 1994 йил 15 январдаги 1-сонли, газ билан таъминлаш иншоати куриш учун 6,0 гектар доимий фойдаланишга, 7 гектар газ кувурлари вактинча фойдаланишга, 13,0 гектар сугориб хайдаладиган ажратиш хакидаги умумий йигилиш карорини тасдиқлаш тугрисида.

4.

№ 62-Қ 13.04.1994 й

“Дахбед” ширкатлар уюшмасининг 1994 йил 3 апрелдаги 5-сонли “Дахбед” шахарчасида жойлашган “Орзу” кичик корхонасига 0,7 гектар ер ажратиш хакидаги карорини тасдиқлаш тугрисида.

5.

№ 78-Қ 11.05.1994 й

Самарканд вилояти “Сувокова” ишлаб чиқариш бошкармасига Самарканд шахрининг чикинди сув ариги тозалаш иншоотини электрлаштириш максадида 110 киловольтли электр тармогини курилишини лойихалаштириш учун Р.Хамроев жамоа хужалигидан, хужалик хисобидаги Самарканд пахтачилик тажриба станциясининг ери хисобидан ва Давлат захира еридан жами булиб 32,86 гектар, шундан доимий фойдаланиш учун 0,42 гектар ер майдони танлаш тугрисида.

6.

№ 94-Қ 31.05.1994 й

Акционерлик тижорат дехкончилик-саноат банки Лойиш булими биносини куриш учун ер ажратиш тугрисида.

7.

№ 95-Қ 31.05.1994 й

Окдарё тумани Янгиобод жамоа хужалиги вакилларининг 1994 йил 11 майдаги 7-ракамли Лойиш автовокзали курилиши учун 235-контурдан 2,0 гектар сугориб хайдаладиган майдон ажратиш хакидаги умумий йигилиш карорини хамда туман хокимияти кошидаги ер танлаш комиссиясининг 1994 йил 11 майдаги далолатномасини тасдиклаш тугрисида.

8.

№ 100-Қ 08.06.1994 й

Фермер хужаликларига ер ажратиб бериш тугрисида.

9.

№ 101-Қ 08.06.1994 й

Республика Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 23 февралдаги 87-ракамли “Кишлок хужалигида иқтисодий ислохотларни амалга оширишга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори асосида туман ширкатлари уюшмаси бошкарувларининг хиссадорлик жамиятларига ер ва техника ажратиш хакидаги карорларини тасдиклаш тугрисида.

10.

№ 101/1-Қ 08.06.1994 й

Республика Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 23 февралдаги 87-ракамли “Кишлок хужалигида иқтисодий ислохотларни амалга оширишга доир кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори асосида туман ширкатлари уюшмаси бошкарувларининг хиссадорлик жамиятларига ер ва техника ажратиш кароларни тасдиклаш тугрисида.

11.

№ 103/1-Қ 13.06.1994 й

Фермер хужаликларига ер ажратиб бериш тугрисида.

12.

№ 138-Қ 18.08.1994 й

“Янгикургон” ширкатлар уюшмаси аъзолари вакилларининг 1994 йил 25 майдаги 2-ракамли “Янгикургон” пахта тозалаш заводига пахта толасини кайта ишлайдиган цех куриш учун 0,40 гектар сугориб хайдаладиган майдон ажратиш хакидаги умумий йигилиш карорини тасдиклаш тугрисида.

13.

№ 179-Қ 28.11.1994 й

Тумандаги “Зарафшон”, “Кумушкент”, А.Навоий номли, А.Темур номли, Н.Примкулов номли, “Янгиобод”, “Дахбед”, “Москва”, М.Улугбек номли, Р.Хамраев номли, “Кахрамон”, “Гулистон” ширкатлар уюшмаларининг хамда Хужаликлараро чорвачилик корхонасининг "Уй-жой ва томоркалар, боглар, узумзорлар, урмон барпо килиш учун ер майдони ажратиш хакида"ги йигилиш карорларини тасдиклаш тугрисида.

14.

№ 180-Қ 28.11.1994 й

“Корадарё” сувининг купайиб 6,0 гектар майдони сув олиб кетганлиги тугрисидаги Пахтачилик тажриба хужалигининг 1994 йил 18 августдаги 17-ракамли умумий йигилиш карорини хамда сув олиб кетган майдонларни жойида куриб 1994 йил 19 августдаги тузган далолатномасини тасдиклаш тугрисида.

15.

№ 181-Қ 29.11.1994 й

А.Темур номли ширкатлар уюшмаси ваколатли вакилларининг 1994 йил 12 апрелдаги 4-ракамли 23-урта мактабга янги 422 уринли мактаб биноси куриш учун 1,0 гектар сугориб хайдаладиган майдон ажратиш хакидаги карорини тасдиклаш тугрисида.

16.

№ 182-Қ 29.11.1994 й

Самарканд Пахтачилик тажриба хужалиги ишчиларининг 1994 йил 10 июндаги 16-ракамли Давлат ахамиятига эга булган Бухоро М-37 магистралини кенгайтириш учун 3,0 гектар сугориб хайдаладиган майдон ажратиш хакидаги йигилиш карорини тасдиклаш тугрисида.

 

 

 

 

 

2015-2024 © Oqdaryo tuman hokimligi. Sayt yaratuvchisi: SAKTRM