ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

                                         (2020 йилнинг январь-декабрь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

млрд. сўм

2019 йилнинг
шу даврига нисбатан, %да

минг сўм

2019 йилнинг
шу даврига нисбатан, %да

    Саноат

334,0

111,5

2 084,9

109,3

Истеъмол товарлари

250,4

145,2

924,3

169,1

Асосий капиталга инвестициялар

810,6

120,6

5 060,0

118,3

Қурилиш ишлари

441,8

106,5

2 757,8

104,3

Чакана товар айланмаси

409,5

102,8

2 556,2

100,8

 

Хизматлар, жами

381,2

100,8

2 379,6

98,9

 

                   

 

 

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                                        (млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

 

 

 

 

2020 йил январь-декабрь ойларида  

40,8

18,6

22,2

-3,7

 

 

 

 

    

Туманнинг вилоят билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари
 

 

Ҳажми

млрд. сўм

2019 йилнинг
шу даврига нисбатан,

% да

Туманининг вилоятдаги
улуши,

% да

Саноат маҳсулоти

334,0

111,5

1,8

Истеъмол товарлари

250,4

172,5

2,1

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

810,6

120,6

6,0

Қурилиш ишлари

441,8

106,5

7,8

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

44,4

108,3

3,7

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

846,6

88,5

6,5

Чакана товар айланмаси

409,5

102,8

2,5

Хизматлар, жами

381,2

100,8

2,7

Ташқи савдо айланмаси
 (
млн. АҚШ долл)

40,8

82,0

2,7

Экспорт

18,6

110,8

5,5

Импорт

22,2

67,3

1,9

 

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили

 

 

2020 йил январь-декабрь млрд. сўм

Ўзбекистон Республикаси

Самарқанд вилояти

Оқдарё тумани

   Саноат

367 078,9

180 72,8

334,0

ўсиш суръати, фоизда

100,7

102,3

111,5

   Истеъмол товарлари

119 159,8

11 677,9

250,4

ўсиш суръати, фоизда

103,6

115,4

172,5

   Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги

260 306,8

33 629,2

1 659,2

ўсиш суръати, фоизда

103,0

103,1

105,7

   Асосий капиталга инвестициялар

202 000,1

13 426,0

810,6

ўсиш суръати, фоизда

91,8

117,9

  120,6

   Қурилиш ишлари

87 823,8

5 665,9

441,8

ўсиш суръати, фоизда

109,1

109,9

  106,5

   Чакана товар айланмаси

194 843,5

16 555,1

409,5

ўсиш суръати, фоизда

103,2

107,3

102,8

   Жами хизматлар

218 853,5

14 318,7

381,2

ўсиш суръати, фоизда

102,3

102,6

100,8

   Экспорт, млн.АҚШ доллари

15 127,7

335,6

18,6

ўсиш суръати, фоизда

86,6

84,2

110,8

   Импорт, млн. АҚШ доллари

21 171,5

1 156,5

22,2

ўсиш суръати, фоизда

87,2

85,6

67,3

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичларида кичик бизнеснинг улуши, % да

Саноат

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги

Инвестиция

Қурилиш ишлари

Чакана товар айланмаси

Жами хизматлар

Экспорт

Импорт

99,4

95,7

60,5

100,0

98,2

82,8

100,0

85,4

  1. САНОАТ  

 

 

 

Дастлабки маълумотларга кўра 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида туманда фаолият кўрсатаётган саноат корхоналари томонидан 334,0 млрд. сўмлик саноат махсулотлари ишлаб чиқарилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 111,5 % ни ташкил этди.

Ҳисобот йилида 250,4 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб,  2019 йилга нисбатан 172,5 фоизни ташкил этди. Жумладан, 83,3 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, умумий ҳажмга нисбатан 33,3 % ни, 167,2 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари ишлаб чиқарилиб, умумий ҳажмга нисбатан 66,7 %  (2019 йил январь-декабрига нисбатан мос равишда 47,4 ва 52,6 фоиз)ни ташкил қилди.

 

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида истеъмол товарлари ишлаб
чиқариш улуши,
% да

 

            

Саноат ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг ҳиссаси

            Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз ички бозорини товар ва хизматлар билан таъминлашда, аҳоли бандлиги ва реал даромадларини оширишда, ресурсларни оқилона тақсимлаш ва улардан самарали фойдаланишда, ижтимоий гуруҳлар даромадларининг номутаносиблигини камайтиришда, иқтисодиётнинг турли тармоқлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни яхшилашда катта аҳамиятга эга бўлиб, ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг асосий катализатори ҳисобланади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари бозор конъюнктураси ўзгаришларига ҳам, истеъмолчи талаби ўзгаришларига ҳам тез мослашишга қодир бўлиб, истеъмол бозоридаги мувозанатни ушлаб туришда муҳим роль ўйнайди, шунингдек, рақобат муҳитининг шаклланишига хизмат қилади.

            2020 йилнинг январь-декабрь ойларида туманда ишлаб чиқарилган  334,0 млрд. сўмлик саноат маҳсулотларининг 332,2 млрд. сўми ёки 99,4 фоизи кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотларидир.

  

Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари таркиби, млрд. сўмда

 

 

          Давлат ва хусусий секторнинг ўзаро муносабати мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий барқарор вазиятни таъминлашда хусусий бизнеснинг манфаатдорлигини оширишда катта хизмат қилади. Ўз навбатида, мамлакатимизда давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш борасида олиб борилаётган ислоҳотлар натижаси ўлароқ туманда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмида нодавлат секторнинг улуши салмоқли эканлигини кўриш мумкин.

          Тармоқ корхоналари томонидан жорий йилнинг январь-декабрь ойларида
334,0 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилди ёки ўсиш суръати ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 111,5 % ни ташкил этди, шунинг билан бирга давлат секторида 0,4 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилиб умумий ҳажмга нисбатан 0,1 % ташкил этса, нодавлат секторида 333,6 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилиб, умумий ҳажмга нисбатан 99,9 % ни ташкил этди.

 

 

 

 

Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилишида

давлат ва нодавлат секторларининг улуши, % да

 

          

            Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, саноат мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида муҳим ўрин тутади. 
Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, Самарқанд вилоятининг шаҳар ва туманларида ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажмини шаҳар ҳамда туманларни вилоят кўрсаткичлари билан таққослаш орқали таҳлил қилиш, саноат маҳсулотини аҳоли жон бошига тўғри келадиган миқдори динамикасини кузатиб бориш, ҳудудлардаги устувор вазифаларни ва ўсиш нуқталарини белгилаш муҳим аҳамият касб этади.

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида туманда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари вилоятининг жами саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилишидаги улуши  1,8 фозни ташкил этди.

Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми туманда                    2084,9 минг сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 109,3 фоизни ташкилқилди.

Шунингдек, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажми 250,4 млрд. сўмга етиб, вилоятнинг жами истеъмол товарлари ишлаб чиқарилишида 2,1 фоизни ташкил этиб, аҳоли жон бошига 1563,3 минг сўмни ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан  169,1 фоизга ошди.

 

 

 

III. ХИЗМАТЛАР

 

 

Xизматлар соҳасини ривожлантириш ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда мамлакатда олиб борилаётган бозор ислоҳотлари жамиятни ривожлантиришнинг энг муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифаларини ҳал қилишда xизмат кўрсатиш соҳасининг ролини оширишга катта таъсир кўрсатади. Xизматларнинг хилма-хиллиги аҳолининг катта қисмини ҳаёт сифатини ва фаровонлигини яхшилаш имконини беради. Натижада, 2020 йил январь-декабрь ойларида хизматлар ишлаб чиқариш ҳажми 381,2 млрд. сўмни ташкил этиб, ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 100,8 фоизни ташкил этди.

 

Оқдарё туманида жами хизматларнинг
ўсиш суръатлари динамикаси, % да

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича кўрсатилган бозор хизматлари
 

 

Ҳажми,

млн. сўм

Ўсиш суръати,
% да

Жамига нисбатан, % да

 

 

 

 

  Хизматлар – жами

381 218,6

100,8

100,0

шу жумладан асосий турлари бўйича:

 

 

 

алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари

27 192,2

113,0

7,1

молиявий хизматлар

30 547,1

126,6

8,0

транспорт хизматлари

115 601,8

103,8

30,3

шундан: автотранспорт  хизматлари

114 932,4

104,9

30,1

яшаш ва овқатланиш хизматлари

4 879,3

49,6

1,3

савдо хизматлари

125 778,6

98,8

33,0

кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар

8 301,3

89,2

2,2

таълим соҳасидаги хизматлар

9 973,1

97,2

2,6

соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар

7 223,4

90,6

1,9

ижара хизматлари

13 111,4

88,7

3,4

компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар

11 810,8

91,2

3,1

шахсий хизматлар

18 759,1

89,7

4,9

меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар

395,1

86,3

0,1

бошқа хизматлар

7 645,4

102,6

2,0

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича ишлаб чиқарилган
 (кўрсатилган) бозор хизматларнинг ҳажми, млн. сўмда
 
(январь–декабрь ойларида)  

 

Туманида кўрсатилган энг катта хизматлар ҳажми савдо (125778,6 млн. сўм) ва транспорт хизматлари (115601,8 млн. сўм)га тўғри келади.

Энг кичик хизматлар ҳажми эса, соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар                       (7223,4 млн. сўм), яшаш ва овқатланиш хизматлари (4879,3 млн. сўм) ва меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар
(395,1 млн. сўм)га тўғри келади.

 

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича хизматлар таркиби, % да

 

 

Хизматлар соҳасида фаолият турлари бўйича энг юқори улуш савдо хизматлари (33,0 %) ва транспорт хизматлари (30,3 %) да кузатилган бўлса, соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар (1,9 %), яшаш ва овқатланиш  хизматлари (1,3 %), меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар (0,1 %) ҳамон пастлигича қолмоқда.

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича xизматларининг ўсиш суръати, % да   

 

 

 

Оқдарё туманида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан юқори ўсиш суръатлари молиявий хизматлар (126,6 %), алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари (113,0 %)да қайд этилган бўлса, шахсий хизматлар (89,7 %), кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар (89,2 %), ижара хизматлари (88,7 %), меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар (86,3 %) ва яшаш ва овқатланиш хизматлари (49,6 %)да пасайиш кузатилди.

 

 

 

 

 

IV. КОРХОНАЛАР  ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ 

 

 

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, Оқдарё туманида 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 3559 тани ташкил қилиб, шундан 2017 таси ёки 56,7 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона
ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқчиликчилик хўжаликларида  2175 та (61,1 %), бошқа турдаги хизматлар кўрсатишда 322 та (9,1 %), савдо соҳасида 425 та (11,9 %), саноатда 312 та (8,8 %), қурилишда 153 та (4,3 %),  яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда 78 та (2,2 %) ва бошқа соҳаларга тўғри келади.

 

2021 йилнинг 1 январь ҳолатига корхона ва ташкилотларнинг

иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши

 

 

Рўйхатга олинганлар

Фаолият кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

         

Жами

3559

100

2017

100

шу жумладан:

       

қишлоқ, ўрмон ва балиқчиликчилик  хўжалиги

2175

61,1

700

34,7

саноат

312

8,8

296

14,7

қурилиш

153

4,3

145

7,2

савдо

425

11,9

402

19,9

ташиш ва сақлаш

30

0,8

28

1,4

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

78

2,2

74

3,7

ахборот ва алоқа

31

0,9

30

1,5

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар

33

0,9

33

1,6

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

322

9,1

309

15,3

 

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 95,3 фоизи нодавлат мулки шаклидаги корхоналар, шундан 9,6 фоизи хусусий корхоналар, 0,9 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар  84,8 фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.

 

01.01.2020 й.

 

01.01.2021 й.

 

2021 йил 1 январ ҳолатига рўйхатга олинган хўжалик юритувчи

 

субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича тақсимланиши, % да
 

                                                             

 

                                                   

       

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Давлат мулки

 

 

 

Хусусий корхоналар мулки

 

 

 

Чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар

 

 

 

Бошқа мулкчилик шакллари

 

2020 йил январь-декабрь ойларида жами 380 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари 333 та) бўлиб, иқтисодий фаолият турлари бўйича уларнинг 29,7 фоизи савдога, 18,2 фоизи саноатга ва 27,6 фоизи қишлоқ, ўрмон ва балиқчиликчилик хўжаликлари соҳаларига тўғри келади.

Ҳисобот даврида 86 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган.

 

Кичик тадбиркорлик субъектлари

(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

2021 йил 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган кичик бизнес субъектлари сони 1340 тани ташкил этиб, шундан 1272 таси фаолият юритмоқда. Шунингдек,
2020 йил январь-декабрь ойларида янги ташкил этилган кичик бизнес субъектлари сони 333 тани ташкил этади. Ўз навбатида, фаолиятини тугатган кичик бизнес субъектлари сони 72 тани (жамига нисбатан 7,5 фоиз) ташкил этмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик бизнес субъектларининг асосий қисми савдода 425 та (31,7 %), саноатда 312 та
(23,3 %), бошқа турдаги хизматлар кўрсатишда 81 та (6,2 %), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 77 та (5,7 %) ҳамда қурилиш соҳасида 153 та (11,3 %) ташкил қилади.

2021 йилнинг 1 январь ҳолатига кичик тадбиркорлик субъектлариниг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

Рўйхатга олинганлар

Фаолият кўрсатаётганлар

бирлик

якунга нисбатан, % да

бирлик

якунга нисбатан,

% да

         

Жами

1340

100

1272

100

шу жумладан:

       

қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги

203

15,1

194

15,3

саноат

312

23,3

296

23,3

қурилиш

153

11,4

145

11,4

савдо

425

31,7

402

31,6

ташиш ва сақлаш

30

2,2

28

2,2

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

77

5,7

73

5,7

ахборот ва алоқа

31

2,3

30

2,4

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар

28

2,1

28

2,2

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

81

6,2

76

6

 

Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар

         

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,  вилоят бўйича 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига рўйхатга олинган чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони 597 тани ташкил қилган бўлса, туманда 32 тани шундан фаолият кўрсатаётгани 31 тани, шундан 5 таси янги ташкил этилган.

 

Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот

 

Туманда жами 227 та оилавий корхоналар рўйхатдан ўтган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 88 тага кўпайган, шундан фаолият кўрсатаётганлари эса 216 тани ташкил этади. Рўйхатдан ўтган оилавий корхоналарнинг вилоятидаги улуши 3,2 фоизни ташкил қилади.

 

 

Рўйхатга олинганлар

Фаолият кўрсатаётганлар

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2021

Самарқанд вилояти

4566

7145

4311

6756

Оқдарё

139

227

123

216

Вилоятдаги улуши,%

3,0

3,2

2,8

3,2

 

V.   ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ  

 

 

 

2020 йилнинг январь–декабрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 810,6 млрд.сўмни, ўсиш суръати эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 120,6 фоизни ташкил қилди.

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

Асосий капиталга инвестицияларнинг молиялаштириш манбаалари
 (жамига нисбатан фоизда)

Ўзлаштирилган инвестицияларнинг молиялаштириш манбаалари асосан бошқа маблағлар (60,0 %) корхоналарнинг ўз маблағлари (27,8 %), тижорат банклари кредитлари (10,5%) ҳисобига тўғри келди.

2020 йилнинг январь–декабрь ойларида асосий капиталга ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажми 237,7 млрд. сўмни ташкил қилиб, вилоятидаги улуши 6,0 фоизга етди.

Асосий капиталга ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажми

( млн. сўм)

 

Жами           хорижий инвестициялар ва кредитлар

шу жумладан:

хукумат кафолати остидаги

тўғридан-тўғри

бошқалар

         

Жами хорижий инвестициялар ва кредитлар

237 747,3

65,9

223 603,3

14 078,1

шу жумладан:

       

Жами хорижий инвестициялар

33 277,6

-

19 199,5

14 078,1

Жами хорижий кредитлар

204 469,7

65,9

204 403,8

-

 

Ижтимоий соҳа объектларини қуриш

Туманда уй-жой қурилиши учун жами 810,6 млрд. сўмлик инвестициялар ўзлаштирилиб, жами инвестициялар ҳажмидаги  улуши 7,6 фоизини ташкил қилди.

 

Янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган
турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари

 

 

Барча манбалар ҳисобидан

фойдаланишга топширилди

2019 йилнинг шу даврига нисбатан, %да

Жами

ш:ж қишлоқ жойларда

жами

ш:ж қишлоқ жойларда

 

 

 

 

 

Уй–жой, умумий майдони, минг.кв.м

56,3

56,3

90,5

90,5

ундан:
якка тартибдаги уй–жойлар

56,3

56,3

90,5

90,5

якка тартибдаги уй–жойлар
намунавий лойиҳалар бўйича
шаҳар ва қишлоқ жойларда

-

-

-

-

Касалхоналар, ётоқ ўрни

-

-

-

-

-Умумий таълим ва махсус мактаблар, ўқувчилар ўрни

60

-

-

-

Сув тармоқлари, км

2,1

2,1

0,7

0,7

     Газ тармоқлари, км

1,0

1,0

90,9

90,9

 

Оқдарё туманида 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида умумий майдони 56,3 минг кв.м. бўлган 360 та (2019 йил январь-декабрига нисбатан 98,0 фоиз) уй-жой фойдаланишга топширилди.

Қурилиш фаолияти

 

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида 441,8 млрд.сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати  2019 йилнинг январь–декабрига нисбатан 106,5 фоизни ташкил этди.

 

Фаолият турлари бўйича қурилиш ишлари, (жамига нисбатан% да)

2020 йил

            2019 йил

 

 

 

VI. ИСТЕЪМОЛ БОЗОРИ ВА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР 

 

 

 

 

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида чакана савдо товар айланмаси
409,5 млрд.сўмни ёки 2019 йилнинг шу даврига нисбатан 102,8 фоизни ташкил қилди.

Йирик корхоналарнинг чакана савдо товар айланмасида (умумий овқатланишни қўшган ҳолда) 7,2 млрд. сўмни ташкил қилади ва умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши 1,8 фоизни ташкил қилди.

Кичик корхона ва микрофирмаларнинг товар айланмаси  99,9 млрд. сўмга етди, умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши эса 24,4 фоизни ташкил қилди.

Умумий товар айланмаси ҳажмининг 302,4 млрд.сўми якка тартибдаги тадбиркорлар ва жисмоний шахсларнинг ҳисобига тўғри келди. Ушбу секторнинг жами чакана савдо товар айланмаси ҳажмидаги улуши 73,8 фоизга тенг бўлди.

 

Чакана савдо товар айланмаси (овқатланишни қўшган ҳолда) таркиби, %да

 

Жами

Аҳоли жон бошига

млрд. сўм

2019 йилга нисбатан, % да

минг сўм

2019 йилга нисбатан, % да

Чакана товар айланмаси

409,5

102,8

2556,2

100,8

             

 

 

Оқдарё туманида ташқи савдода экспорт ва импортни улуши, фоизда    

   

 

Туманда ташқи савдонинг 54,5 фоизини импорт ташкил қилди. Импорт январь-декабрь ойларида 22,2 млн. долларга тенг бўлди.

 

Ички ва ташқи савдо кўрсаткичларининг
вилоятдаги  улуши,
% да

 

 

Ташқи савдо айланмаси
                                                                                                                 (млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

 

 

 

 

 

2020 йил январь-декабрь ойларида

40,8

18,6

22,2

-3,7

Оқдарё тумани ташқи савдо айланмаси 2020 йилнинг январь–декабрида
40,8 млн. АҚШ долларни, жумладан экспорт 18,6 млн. АҚШ долларни, импорт
22,2 млн. АҚШ долларни, шунингдек ташқи савдо сальдоси -3,7 млн. АҚШ долларни ташкил этди.

Ташқи савдо айланмасида юқори улушга эга бўлган давлатлар

минг АҚШ доллари

Давлат номи

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Ташқи савдо улуши, %

 

 

 

 

 

Хитой

9 179,1

1 411,6

7 767,5

22,5

Туркия

6 423,2

2 636,5

3 786,8

15,7

Қозоғистан

5 186,6

1 374,3

3 812,3

12,7

Египет

3 205,9

3 205,9

 

7,9

Озарбайжон

1 889,4

1 872,0

17,4

4,6

Грузия

1 724,7

1 654,3

70,4

4,2

Тожикистон

1 471,0

1 443,2

27,8

3,6

Россия

1 461,7

1 302,1

159,6

3,6

Корея Республикаси

1 455,9

 

1 455,9

3,6

Туркманистон

1 231,8

513,5

718,3

3,0

АҚШ

846,7

 

846,7

2,1

Ироқ

841,0

841,0

 

2,1

Латвия

747,2

 

747,2

1,8

Эрон

712,9

169,2

543,7

1,7

Германия

682,9

150,1

532,9

1,7

Исроил

604,5

471,0

133,5

1,5

Ҳиндистон

535,0

57,4

477,6

1,3

Беларус Республикаси

342,9

341,2

1,7

0,8

Венгрия

329,0

 

329,0

0,8

БАА

305,0

305,0

 

0,7

Нидерландия

279,0

68,6

210,4

0,7

Аргентина

193,4

 

193,4

0,5

Украина

138,3

125,4

12,9

0,3

Испания

134,2

129,6

4,6

0,3

Эстония

128,6

 

128,6

0,3

Сурия

120,3

120,3

 

0,3

Афғонистон

119,9

119,9

 

0,3

Босния и герцеговина

92,5

92,5

 

0,2

Сянган (Гонконг)

89,8

 

89,8

0,2

Австрия

84,6

 

84,6

0,2

Саудия Арабистони

76,7

76,7

 

0,2

Қирғиз Республикаси

42,0

28,2

13,8

0,1

Италия

37,3

 

37,3

0,1

Болгария

33,5

33,5

 

0,1

Франция

16,3

 

16,3

0,0

Покистон

14,0

 

14,0

0,0

Вьетнам

12,3

12,3

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚЧИЛИКЧИЛИК ХЎЖАЛИГИ

 

 

2020 январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг
хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

Барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 1659,2  млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 105,7  фоизни ташкил қилди.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасининг асосий кўрсаткичлари

                                                                                                                              

млрд. сўм

ўсиш суръати,
%

2019 й.

2020 й.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми

1394,4

1659,2

105,7

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми

1343,8

1418,9

105,6

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

553,2

623,0

112,6

деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

706,8

716,1

101,3

қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

83,7

79,7

95,2

Деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми –жами

799,3

865,6

108,3

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

501,8

568,7

113,3

деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

274,3

277,3

101,0

қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

23,1

19,7

85,3

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми-жами

544,5

553,2

101,6

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

51,4

54,3

105,7

деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

432,4

438,9

101,5

қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

60,6

59,9

98,9

Ўрмон хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми

37,4

38,0

101,8

Балиқчилик хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми

6,7

7,0

104,5

 

Деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

 

 

тонна

ўсиш суръати, %

2019 й.

2020 й.

Сабзавотлар – жами

78 761,0

79 573,0

101,0

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

44 467,0

45 166,0

101,6

деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

31 066,0

32 156,0

103,5

қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

3 228,0

2 251,0

69,7

 

Чорвачилик. 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 101,4 фоизга (78967 бош), шу жумладан сигирлар 102,0 фоизга (30604 бош), қўй ва эчкилар 104,3 фоизга (36227 бош) ўсди.

 

 

1 январь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони

 

 

бош

ўсиш суръати,
%

2019 й.

2020 й.

Йирик шохли қорамоллар

77 869

78 967

101,4

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

7 564

8 212

108,6

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

70 301

70 750

100,6

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

4

5

125,0

Улардан сигирлар

30 011

30 604

102,0

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

3 400

3 844

113,1

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

26 609

26 758

100,6

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

2

2

100,0

Қўй ва эчкилар

34 747

36 227

104,3

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

3 935

4 937

125,5

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

30 810

31 193

101,2

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

2

97

4850,0

Отлар

1 746

1 804

103,3

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

234

274

117,1

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

1 512

1 530

101,2

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

-

-

-

Паррандалар

902 224

957 865

106,2

шу жумладан:

     

фермер хўжаликлари

53 218

62 168

116,8

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

311 789

325 447

104,4

қ/х-ги  фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

537 217

570 250

106,1

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 89,5 фоизни, фермер хўжаликларида эса 10,3 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 87,4 ва 12,5 фоизни, қўй ва эчкилар 86,1 ва
13,6 фоизни, отлар 84,8 ва 14,7 фоизни, паррандалар 33,9 ва 6,5 фоизни ташкил этди.

2020 йилнинг январь-декабрида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 11002 тонна гўшт (2019 йилнинг январь-декабрга нисбатан 100,0 фоизга кўп), 63679 тонна сут (4,4 фоизга кўп), 77996 минг дона тухум (0,4 фоизга кўп) ишлаб чиқарилди.

Январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

 

2019 й.

2020 й.

ўсиш суръати,%

 

     

Гўшт (тирик вазнда), тонна

11 004,7

11 002,0

100,0

шужумладан:

 

 

 

фермер хўжаликлари

324,4

325,0

100,2

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

9 153,3

9 202,0

100,5

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

1 527,0

1 475,0

96,6

Сут, тонна

60 988,4

63 679,0

104,4

шужумладан:

     

фермер хўжаликлари

12 933,8

13 926,0

107,7

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

48 046,1

49 744,0

103,5

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

8,5

9,0

105,9

Тухум, минг дона

77 667,6

77 996,0

100,4

шужумладан:

     

фермер хўжаликлари

719,1

720,0

100,1

деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

10 569,4

10 817,0

102,3

қ/х-ги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

66 379,1

66 459,0

100,1

 

 

 

 

Асосий турдаги чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқарилишида

хўжаликлар тоифаларининг улуши

 

 

 

Фермер хўжаликлари. 2020 йилнинг январь-декабрида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми
623,0 млрд. сўмни ташкил қилди. 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига фермер хўжаликларида 8212 бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 3844 бош сигир,
4937 бош қўй ва эчкилар, 274 бош от, 61168 бош паррандалар мавжуд.

 

 

 

 

 

VIII. ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ

 

 

Дастлабки маълумотларга кўра, 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига Оқдарё туманида доимий аҳоли сони 161,7 минг кишини ташкил қилди ва йил бошига нисбатан 3,1 минг кишига ёки 1,9 фоизга кўпайди.

 

Доимий аҳоли сони, минг киши

 

 

Жами аҳоли

сони

шу жумладан:

эркаклар

аёллар

 

 

 

 

Самарқанд вилояти   

3947,4

1985,7

1961,7

Оқдарё

161,7

81,6

80,1

 

Доимий аҳоли сонида эркак ва аёлнинг улуши, % да)       

 

Туманда доимий аҳоли сонининг 50,5 фоизини эркаклар ва 49,5 фоизини аёллар ташкил қилиб, эркаклар сони аёллар сонига нисбатан 1 фоизга кўпни ташкил этмоқда.

 

 

 

Аҳолининг табиий ҳаракати

 

 

 

киши

ҳар 1000 аҳолига, нисбатан

2019 й.

2020 й.1)

ўсиш,
камайиш

2019 й.

2020 й.1)

Туғилганлар

4199

4268

69

26,9

26,6

Ўлим

613

703

90

3,9

4,4

Никоҳлар

1448

1316

-132

9,2

8,2

Ажралишлар

120

105

-15

0,8

0,7

 

Туғилиш даражаси. 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида туманда туғилганлар сони 4268 кишини ташкил қилиб, 2019 йилнинг шу даврига                     (4199 киши) нисбатан 69 тага камайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда
26,6 промиллени ташкил қилди ва 2019 йилнинг шу даврига (26,9 промилле) нисбатан 0,3 промиллега камайди. Туғилиш даражаси 26,9 дан 26,6 промиллега камайди.

Никоҳлар ва ажралишлар. 2020 йилнинг январь-декабрида ФҲДЁ органларида 1316 та никоҳлар ва 105 та ажралишлар рўйхатга олинди. Мингта аҳолига нисбатан 8,2 та никоҳ (2019 йилнинг тегишли даврида 9,2 та) ва 0,7 та ажралишлар (2019 йилнинг тегишли даврида 0,8 та) тўғри келмоқда.

 

Никоҳ тузиш ва никоҳдан ажралишлар, бирликда

 

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида туман бўйича кўчиб келганлар сони 108 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 608 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи минус 500 кишига (2019 йилнинг шу даврида 399 киши) тенг бўлди.

Аҳоли миграция кўрсаткичлари, кишида

 

 

2021 йилнинг 1 январь ҳолатига туманнинг ижтимоий кўрсаткичлари

 

 

 

Сони, киши

Коэффициенти,
1000 аҳолига нисбатан,

 % да

2019 йил

2020 йил

2019 йил

2020 йил

Туғилганлар

4199

4268

26,9

26,6

Ўлим

613

703

3,9

4,4

Тузилган никоҳлар

1448

1316

9,2

8,2

Никоҳдан ажралишлар

120

105

0,8

0,7

Кўчиб келганлар

93

108

0,6

0,7

Кўчиб кетганлар

492

608

3,1

3,8

 

2020 йил январь-декабрь ойларида Самарқанд вилоятининг шаҳар ва туманлари бўйича ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи таҳлили қуйидагиларни кўрсатмоқда. Вилоятда ўртача ойлик иш ҳақи 2115,4 минг сўмни ташкил этган ҳолда, ўртача ойлик иш ҳақининг юқори миқдори Самарқанд шаҳрида (2618,9 минг сўмни 113,6 %), Жомбой туманида (2330,4 минг сўмни 96,0 %) кузатилди.

 

Ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи* (минг сўмда)

 

 

   

2019 йил
январь-декабрь

2020 йил
январь-декабрь

2019 йилга нисбатан, %да

Самарқанд вилояти

1909,8

2115,4

110,8

Самарқанд ш.

2305,3

2618,9

113,6

Каттақўрғон ш.

1844,7

1905,2

103,3

туманлар:

     

Оқдарё

1598,7

1672,0

104,6

Булунғур

1581,0

1750,1

110,6

Жомбой

2426,3

2330,4

96,0

Иштихон

1657,5

1700,4

102,6

Каттақўрғон

1586,6

1748,7

110,2

Қўшработ

1591,4

1798,8

113,0

Нарпай

1705,4

1730,0

101,4

Пайариқ

1583,6

1700,5

107,4

Пастдарғом

1666,3

2155,0

129,3

Пахтачи

1557,1

1610,0

103,4

Самарқанд

1608,8

1764,5

109,7

Нуробод

1743,4

1898,5

108,9

Тойлоқ

1589,3

1840,1

115,8

Ургут

1897,2

1967,3

103,7

*) Қайта ҳисобланган, кичик тадбиркорлик ва қишлоқ хўжалиги корхоналарисиз

 

 2020 йил январь-декабрь ойларида Самарқанд вилоятининг шаҳар ва туманлари бўйича ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 13,6 фоизга ошгани ҳолда, ўртача ойлик иш ҳақининг энг юқори суръатлари Тайлоқ туманида 15,8 фоиз, Самарқанд шаҳарда 13,6 фоиз, Қўшработ туманида 13,0 фоиз, Пастдарғом туманида 29,3 фоиз, Каттақўрғон туманида 10,2 фоизга ўсгани кузатилди.

 

 

2015-2023 © Оқдарё туман ҳокимлиги. Sayt yaratuvchisi: SAKTRM