1993 йил давомида жисмоний ва юридик шахсларга ер ажратиш тўғрисидаги қарорлар

 

1993 йил

1.

№ 7-Қ 11.01.1993 й

Лойиш кургонидаги "АЗИЗ" хусусий корхонасига идора ва шахсий дукон қуриш учун ер ажратиб бериш тўғрисидa.

2.

№ 12-Қ 18.01.1993 й

Якка тартибда курилган уй-жойларии элекгр энергияси  билан таъминлаш максадида Электр узатиш линиясини куриш учун ХХII-Партсъезд, Коммунист, 3арафшон, К.Маркс ва Янгиобод жамоа хужаликлари майдонларидан ер ажратиш тугрисида.

3.

№ 25-Қ 08.02.1993 й

Окдарё район "Коммунист" жамоа хужалиги худудидан 60 уринли даволаш шифохонаси ва тозалаш иншоати куриш учун 2,50 гектар сугориб хайдаладиган ер майдони ажратиш тугрисида.

4.

№ 25/1-Қ 08.02.1993 й

Окдарё жамоа хужалиги ер тентлигидан, шу хужаликнинг ички курилишларига 16,3 гектар сугориб хайдаладиган майдон ажратиш хакида.

5.

№ 33-Қ 18.02.1993 й

Окдарё район худудидаги давлатнинг захира ер хисобидан Самарканд вилоят урмон хужалик бошкармасига 20,0 гектар ажратиш хакида.

6.

№ 34-Қ 19.02.1993 й

Окдарё район Дахбет кургони худудида ташкил этилган "Халк истеьмол моллари ишлаб чикариш, умумий овкатланиш, техник хизмат курсатиш ва кушмаа корхоналар очиш, тижорат савдо ишлари билан шугулланадиган мустакил “Элмурод” хусусий кичик корхонаси базасини ташкил килиш учун кишлок хужалигида фойдаланилаётган 0.09 га майдон ажратиш хакида.

7.

№ 57-Қ 26.03.1993 й

Окдарё район Янгиобод жамоа хужалиги худудидан хужаликлараро “Текстильний комбинат” куриш учун 11,0 гектар сугориб хайдаладиган ер майдони ажратиш хакида.

8.

№ 60-Қ 02.04.1993 й

"Бодом" узум богдорчилик уюшмасини руйхатдан утказиш тугрисида.

9.

№ 66-Қ 08.04.1993 й

А.Навоий номли жамоа хужалиги ҳудудидан ер тенглигида булган 2,12 гектар сугориб хайдаладигаи майдон "Ташаббускор" хусусий корхонасига ажратиш хакида.

10.

№ 74-Қ 20.04.1993 й

Оқдарё район Янгиобод жамоа хужалиги худудидан хужаликлараро тукимачилик комбинатининг подстанцияси куриш учун 0,2 гектар фойдаланилмаётган ер майдони ажратиш хакида.

11.

№ 75-Қ 21.04.1993 й

Окдарё район хужаликлараро чорвачилик комплексининг ер тенглигида булган 10,0 гектар ер майдони район Байнилминал Жангчилар уюшма Кенгашига ёрдамчи хўжалик тузиш учун ажратиш хакида.

12.

№ 89-Қ 10.05.1993 й

Лойиш кургонидан рйон умумий овкатланиш корхонасига ошхона куриш учун ер ажратиб бериш тугрисида.

13.

№ 89/1-Қ 10.05.1993 й

Лойиш кургони Лойиш кучаси 2-уйда истикомат килувчи Назаров Шухратга шахсий дукон куриш учун ер ажратиб бериш тугрисида.

14.

№ 89/2-Қ 10.05.1993 й

Лойиш кургонидан район махаллий саноат корхонаси ва район байналминал жангчилар уюшмасига савдо дуконлари куриш учун ер ажратиб бериш тугрисида.

15.

№ 93-Қ 14.05.1993 й

Окдарё район Дахбед кургони Махдуми Аъзам ибодатхонасига қудук куриш учун ер ажратиш тугрисида.

16.

№ 102-Қ 25.05.1993 й

Лойиш кургонидан район умумий овкатланиш корхонасига ширинликлар сотиш учун савдо растаси куриш учун ер ажратиб бериш тугрисида.

17.

№ 191-Қ 18.08.1993 й

Лойиш шахарчасида курилаётган 240 уринли касалхонани электр куввати билан таъминлаш трассасига ер ажратиш тугрисида.

18.

№ 192-Қ 19.08.1993 й

Лойиш шахарчаси дехкон бозорчасининг худудидан савдо расталари куриш учун ер ажратиш тугрисида.

19.

№ 193-Қ 18.08.1993 й

Лойиш шахарчаси худудидан автостанция куриш учун ер ажратиш тугрисида.

20.

№ 209-Қ 17.09.1993 й

Дахбед шахарчасидан озик-овкат (гастроном) куриш тугрисида.

21.

№ 231-Қ 07.10.1993 й

Самарканд вилояти нефт махсулотлари базасининг Окдарё туман филиалини ташкил килиш учун Бобур номли жамоа хужалиги аъзолари вакиллари йигилишининг 1993 йил 2 октябрдаги 8-сонли карорига асосан 2,5 гектар, шундан 1,5 гектар сугориб хайдаладиган майдон ва 1 гектар кишлок хужалигида фойдаланилмаётган ер майдони ажратиш хакида.

22.

№ 234-Қ 12.10.1993 й

Окдарё тумани хужаликлари ер тенглигида булган сугориб хайдаладиган майдонлардан уй-жой ва томоркалар учун 67,10 гектар майдон ажратиш тугрисида.

23.

№ 242-Қ 02.11.1993 й

Дахбед шахарчаси дехкон бозори ёнидан “Дахбед” жамоа мулкчилик ишлаб чикариш бирлашмасига дукон куриш учун ер ажратиш тугрисида.

24.

№ 253-Қ 22.11.1993 й

Хужаликлараро чорвачилик комплекси аъзолари вакиллари умумий йигилишининг 1993 йил 1 ноябрдаги 12-сонли, туман чорва моллари тайёрлов идорасининг ем-хашак базасини ташкил килиш учун 50,0 гектар сугориб хайдаладиган майдон ажратиш хакидаги карорини тасдиклаш тугрисида.

25.

№ 272-Қ 23.12.1993 й

Дахбед шахарчаси худудидан 50 одам соатига кабул киладиган хаммом курилиши учун ер ажратиш тугрисида.

 

 

 

2015-2024 © Oqdaryo tuman hokimligi. Sayt yaratuvchisi: SAKTRM